Op deze pagina kunt u de voortgang van de door de stichting opgezette projecten volgen.


 Weegbruggebouwtje

De Stichting Cadzand Cultureel heeft het initiatief genomen om het historische weegbruggebouwtje tegenover de molen te laten restaureren.  Er werd subsidie verkregen van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en er was financiële medewerking van de eigenaren de fam. Pieterz-Schrier. 

Door dhr. A. Francke  (loonbedrijf Cadzand) werd een weegmechanisme beschikbaar gesteld. Voordat dit mechanisme kon worden ingebouwd, is het  gerenoveerd door leerlingen van het Zwincollege onder leiding van docent dhr Paul de Smet in het kader van hun technisch onderwijs.

In december 2010 werd  de laatste hand aan de restauratie van het gebouwtje gelegd. Plaatsing van het weegmechanisme en definitieve afwerking gebeurde  in 2011. In het najaar van 2011 werd het weegbrughuisje officieel in gebruik genomen.

Weegbruggebouwtje Cadzand

 

De opzet om de werking van het weegmechanisme met de oude technieken weer te laten functioneren, is in 2015 afgerond. Een informatiebord op een bijpassend fietsenrek voorziet in toelichting.

Cadzand beschikt nu over een historisch Weegbrughuisje met een heel precies werkende weegbrug. Een bijzonder verschijnsel in Nederland dat ruime aandacht verdient.


 

Een podium voor Cadzand

Persbericht, 16 april 2011

De Stichting Cadzand Cultureel heeft sinds kort een demontabel podium. Dit podium  gaat gebruikt worden in de Dorpskerk van Cadzand en ook op andere locaties.  Het komt ter beschikking aan alle verenigingen en groepen uit Cadzand die een uitvoering willen geven.

Vanaf nu is het gedaan met het sjouwen van pallets en zware platen door vrijwilligers om een podium te  improviseren in  de Dorpskerk en op andere locaties. Er is nu  een licht demontabel en verplaatsbaar podium beschikbaar, waarvan de hele Cadzandse dorpsgemeenschap  gebruik kan maken. Het podium kan zowel vlak als trapsgewijs worden opgesteld en kan plaats bieden aan bijvoorbeeld 70 zangers.

Een belangrijke bijdrage uit het  Stimuleringsfonds van de Rabobank West Zeeuws Vlaanderen en deelname door de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk, de Stichting  Behoud Dorpskerk en Woongoed Zeeuws Vlaanderen maakte het mogelijk  dit podium aan te schaffen. De initiatiefnemer, de Stichting Cadzand Cultureel, treedt tevens op als beheerder. Voor een perfecte muziekuitvoering kunnen organisatoren terecht in Cadzand. De Dorpskerk biedt naast sfeer en een alom geroemde akoestiek nu ook een multifunctioneel podium. Maar ook op andere plaatsen zoals de basisschool of de sporthal of in de open lucht zal naar verwachting dit podium zijn waarde bewijzen. Het podium is naar verwachting operationeel met Pasen 2011 bij een concert, georganiseerd door de Stichting Werelvredesvlam, in de kerk van Cadzand.

Wilt u het podium reserveren  of wilt u een uitvoering geven in de Dorpskerk? Bel de contactpersoon: J.Basting, j.basting2@kpnplanet.nl.

De volgende sponsors verleenden hun financiële steun:
Stimuleringsfonds Rabobank West Zeeuws Vlaanderen
Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Zuidwesthoek
Stichting Behoud Dorpskerk
Woongoed Zeeuws Vlaanderen

Verfraaiing  verbinding Retranchement-Cadzand

Persbericht 4 mei 2011

Op initiatief van de Stichting Cadzand Cultureel heeft het Waterschap Scheldestromen  een haag geplant langs de Retranchementseweg die de dorpen Retranchement en Cadzand met elkaar verbindt.

Door het aanleggen van een haag langs het fietspad van de Retranchementseweg worden fietsers, die vanuit Knokke over Retranchement  een tocht maken naar de kust van Cadzand  , als vanzelf uitgenodigd om langs dit fietspad  via Cadzand naar de kust te fietsen.  Dit is een van de initiatieven van de Stichting Cadzand Cultureel om Cadzand-dorp meer in de belangstelling van de toerist te plaatsen. Een bezoek aan dit karakteristieke ringdorp met zijn prachtige dorpskerk en molen is immers meer dan de moeite waard!  Daarnaast vergroot een haag tussen het fietspad en de rijweg het gevoel van veiligheid waardoor vooral gezinnen met kinderen in alle rust naar Cadzand kunnen fietsen en genieten van het prachtige uitzicht. Halverwege plaatste Cadzand Cultureel, in samenwerking met de gemeente Sluis, een bankje vanwaar men een weids uitzicht heeft over het polderlandschap.


  • Wilt u een uitvoering geven in de kerk van Cadzand?
  • Wilt u een bijeenkomst of presentatie houden in de kerk?
  • Wilt u trouwen in deze kerk?
  • Wilt u op een andere locatie gebruik maken van het podium?

Inlichtingen: J.Basting. j.basting2@kpnplanet.nlWebsite van de Stichting Cadzand Cultureel | Deze site is gemaakt met Webklik.nl